Prijedlog plana javne nabave za 2015. godinu.

Financijsko izvješće 2014.g.

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2015. godinu

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora unutar Galerije umjetnina Split

Financijsko izvješće 2016

Natječaj A4