Menu
en
Zbirke XIV st. - danas
Atrij Galerije umjetnina
Umjetnost od 1960-ih do danas - O umjetnosti
Gorki Žuvela 
'U ime Ja', 
2015.
Ignasi Aballí
Mogući pejzaž, 2018.

Marija Ančić: Sama sa sobom
kustosica: Jasminka Babić
4. - 28.6. 2020.

Najava

UMJETNIČKI ŽIVOT U SPLITU 1919. - 1941. / DRUGO POGLAVLJE: U SJENI DIKTATURE 1930. - 1941.

Izložba

Pogled iznutra

izložba