Menu
en
Zbirke XIV st. - danas
Atrij Galerije umjetnina
Umjetnost od 1960-ih do danas - O umjetnosti

ANTE MARINOVIĆ
Stabla
Otvorenje: Utorak, 11.7.2017. u 20.00

Najava

GRAD NA DRUGI POGLED
Otvorenje: Utorak, 20.6.2017 u 20.00

Izložba

// Novi postav
...
UMJETNOST OD 1960-IH DO DANAS // O umjetnosti
....
Kustosice: Jasminka Babić i Marija Stipišić Vuković

Izložba