Kao jedan od pionira konceptualne umjetnosti u svijetu Braco Dimitrijević je krajem šezdesetih godina prvi počeo prakticirati korištenje širokog spektra umjetničkih medija od tradicionalnih materijala poput mramora i bronce do onih tada novih kao što su fotografija, video i tekst. Izložba Od kamena do videa postavljena kroz postav zbirke Galerije umjetnina predstavlja dvije mramorne stele i sedam mramornih ploča s ugraviranim i pozlaćenim iskazima umjetnika na temu smisla i uloge umjetničkog stvaralaštva, kulturnog sustava i civilizacije, u dijalogu sa šest video radova na istu temu. Uhodane kanale komunikacije političke hegemonije poput obilježavanja ideološki vrjednovanih povijesnih događaja i osoba postavljanjem mramornih spomen-ploča, odnosno, monopoliziranja medijskog prostora za konstruiranje javnog mijenja ideološki programiranim sadržajima, Dimitrijević prisvaja za diseminaciju svojih stavova o umjetnosti kao egzistencijalno važnoj spoznajnoj i suštinski demokratičnoj disciplini. U skladu sa svojim radikalnim stavovima, Dimitrijević od sedamdesetih godina koristi muzeje i njihove zbirke kao okruženje podesno za konfrontaciju sa ustaljenim poretkom stvarnosti i poligon za humanističku preobrazbu društva. Svojim stvaralaštvom Dimitrijevic je doprinio radikalnoj promjeni umjetničkog stvaralaštva i muzeološke prakse u paradigmu kakvu danas poznajemo i živimo.

Braco Dimitrijević (Sarajevo, 1948.) održao je 1958. godine prvu samostalnu izložbu u dobi od 10 godina. Od 1968. do 1971. studirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a od 1971. - 1973. postdiplomske studije na St Martin's School of Art u Londonu. Njegovi su radovi u zbirkama najprestižnijih muzeja i privatnih zbirki na svijetu. Dimitrijević izlaže globalno, a živi u Parizu.

Više o umjetniku bracodimitrijevic.com