Organizacija projekta: Galerija umjetnina, Split i Muzej općine Jelsa, Jelsa
Voditelji projekta: Božo Majstorović i Marija Plenković
Autor koncepta: Božo Majstorović
Kustosice izložbi: Lana Beović, Katica Modrić, Ivana Vukušić
Vizualni identitet: Nikola Križanac

"Katamaran Art" zajednički je projekt Muzeja općine Jelsa i splitske Galerije umjetnina. Riječ je o izložbenom programu, preciznije rečeno ciklusu od tri izložbe koje će od lipnja do kolovoza 2018. godine naizmjenično biti postavljene u Jelsi i Splitu. Sam naziv referira se na jednu od najprometnijih katamaranskih linija na Jadranu, Split-Jelsa, kojom se svake godine, osobito u ljetnim mjesecima, preveze na tisuće putnika. Cirkulacija ljudi i roba prvenstveno je vezana uz turizam i svakodnevni život domicilnog stanovništva. S druge strane, "Katamaran Art" želi aktualizirati onu treću, jednako važnu dimenziju putovanja. Naravno, riječ je o prometu ideja, u konkretnom slučaju onih umjetničkih. Projektom se prepoznaje obaveza regionalnog centra i njegove krovne muzejske institucije da podupire umjetnički život u širem okruženju, te uvažava želja i potreba jedne manje sredine da u njemu aktivno sudjeluje. U tom je duhu Split i Jelsu već povezao istaknuti hrvatski umjetnik Juraj Dobrović svojim donacijama. Prvo je 2006. godine darovao Galeriji umjetnina 94 vlastita rada, da bi 2010. godine rodnoj Jelsi poklonio obiteljsku kuću s autentičnim namještajem i opremom te 60 svojih umjetničkih djela. Tim činom Jelsa je dobila i izložbeni prostor budući da je prizemlje kuće prenamijenjeno u Galeriju Kravata.

"Katamaran Art" nema namjeru biti jednokratan ljetni hit, što hoće reći da su mu ambicije dugoročnije. Iako je načelno zamišljen kao okvir za predstavljanje umjetnika i kustosa mlađe i srednje generacije, ostaje otvoren za drugačije izložbene kombinacije kao i za suradnju s drugim partnerima. Za premijernu sezonu izabrana su tri autora različitih umjetničkih poetika, interesa i medija izražavanja: Vedran Perkov (1972.), Vitar Drinković (1983.) i Igor Zdunić (1991.). Kustoski poslovi hotimično su povjereni mlađim silama, Lani Beović i Ivani Vukušić, članicama kustoskog kolektiva "Horizont" te Katici Modrić. Ploviti se mora.

Božo Majstorović, Marija Plenković (Voditelji projekta)