Interaktivna svjetlosno-zvučna instalacija u prostoru Galerije umjetnina recentno je ostvarenje multimedijalne umjetnice Vane Gaćine. Autoričin pristup proizlazi iz obrazovnog i radnog iskustva u mnogim područjima, a u radovima se pojavljuju elementi iz područja inženjerstva, elektronike, glazbe i znanosti. Interaktivni ambijenti s prisutnom oblikovnom dimenzijom, istraživanje crtačkih i slikarskih formi, te korištenje tehnologije, platforma su za suvereno osvješćivanje te propitivanje prostora, materijala i forme, kao i same funkcije umjetničkog djela. U njenom radu ništa nije prepušteno slučaju pa možemo pretpostaviti da načini kreativnih promišljanja vjerno slijede unutrašnju logiku same autorice sklone dugotrajnim pripremama i koncentraciji, što naposljetku rezultira sinkroniziranošću svih pojedinačnih elemenata i smislenom dovršenošću cjeline.

U recentnom ostvarenju umjetnica kao polazište koristi apstraktan, olovkom izveden crtež digitalno repliciran na kuglama (light-box) koje su na principu električnih zavojnica povezane s kompjuterom. Približavanjem zavojnicama stvara se energija potrebna za aktivaciju bljeska. Stalnom promjenom energije mijenja se jačina svjetlosti što optički senzori procesuiraju u zvučne promjene. Ovakvim pristupom osvjetljenja i ozvučenja omogućen je uvid u same pore crteža gdje čak i najsitniji detalji dolaze do izražaja. Transformirajući galerijski prostor u kompleksni interaktivni sustav koji funkcionira na relaciji ljudsko tijelo – senzor – svjetlo – zvuk, autorica stvara situacije u kojima promatrač, istražujući komunikaciju s radovima, doprinosi artikulaciji njihovog mogućeg značenja.

Većina radova Vane Gaćine, pa tako i ovaj izložen u Galeriji, ukazuju na težnju ka interakciji i prožimanju eksperimentalnih postupaka u vizualnoj umjetnosti. Oni nisu završeni činom umjetnika, već trebaju publiku kako bi se u potpunosti ostvarili. Njezini radovi aludiraju na angažman svakog pojedinca u pokušaju promišljanja pokreta i promjena koje su posljedica intervencije tijela/čina u prostoru. Angažman svakog pojedinca tako postaje centralni element percepcije, kojim postaje svjestan svojih postupaka i promjena koje oni uzrokuju.

Neprestano istraživanje vizualnih medija dovodi do sadržajno zanimljivih te estetski i prezentacijski inovativnih i dobrih radova u kojima Vana Gaćina pokazuje organski rast i pretapanje žanrova te kombiniranje medija koji svjedoče o shvaćanju umjetnosti kao sretnom spoju tehničkog i likovno-prostornog stvaralaštva, procesa u kojemu se medij i sadržaj pokušavaju razbijati i razvijati iznova za svaki novi rad. Takvim pristupom gotovo uvijek otvara novu dijalektiku, interpretacije i pitanja.

Marija Stipišić Vuković

Vana Gaćina po završetku slikarstva na ALU u Zagrebu, u želji za pokretanjem svojih slika, otkriva video umjetnost te upisuje magisterij, smjer video, na ALU u Ljubljani, na kojem ima priliku upoznati se s raznim mogućnostima koje pruža spoj umjetnosti i tehnologije. Počinje s radom na multimedijalnim instalacijama u kojima povezuje klasičnu umjetnost sa suvremenom tehnologijom. Glavni interes joj je istraživanje klasične forme te njeno reproduciranje pomoću analognih i digitalnih medija. Trenutno istražuje mogućnosti reproduciranja forme pomoću videa i zvuka. Prilikom tog procesa izrađuje instrumente koje u većini slučajeva povezuje s promatračem. Izlagala je na brojnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Članica je HDLU-a i HZSU-a.

Otvoreno do 6.1.2019.