Novi ciklus grafika umjetnice Dajane Džafo zamišljen je kao kolaž njezinih osobnih sjećanja, ali kako naglašava ne nužno nastalih na temelju stvarnih priča ili događaja iz prošlosti. Ona su apstraktna, intuitivna i predstavljaju širok dijapazon manifestacija poput slika, misli, želja, emocija, osjećaja i sl. Ako o pojmu sjećanja ne promišljamo isključivo kao činu kojim se svjesna stanja prošlosti ponovno javljaju u svijesti, već ga pokušamo interpretirati kroz nesvjesni dio ljudske osobnosti koji nije u dodiru sa stvarnošću, logikom ili društvenim normama približit ćemo se Dajaninoj poetici izraza u ovoj igri slaganja asocijativnih formi.

U samom prikazu organska apstraktna forma, nazovimo je mrlja, predstavlja jedno sjećanje i pritom krivi i rastače zadatu geometrijsku formu, dio rastera. On pak, predstavlja polje utkano u ljudsko biće, ostavu najrazličitijih sadržaja koja ljudi automatski preuzimaju posredno ili neposredno iz vanjskog svijeta. U suodnos su postavljeni organsko i geometrijsko kao dva polariteta stvarnosti, dvije krajnosti. Međutim, one ne isključuju jedna drugu niti se ograničavaju. Osim toga, važno je istaknuti kako je mrlja nastala sasvim slučajno tokom samog kreativnog procesa, te služi kao svojevrsna vrsta projektivne tehnike[1] iako nije njena direktna referenca.

Grafika je primarni medij kojim se Dajana Džafo izražava i koristi kao polazište svog umjetničkog istraživanja. Kompleksnost i slojevitost grafike kao medija zahtijeva precizno planiranje i organiziran pristup, no bez obzira na njenu zahtjevnu tehničku prirodu Dajana joj pristupa s radoznalošću, doživljavajući je kao otvoreno polje mogućnosti i ostavljajući pritom prostor za nove spoznaje koje nastaju tokom samog procesa. Naime, u grafičkom postupku stvaranje višestrukih istih otisaka pruža mogućnost opetovanog sagledavanja detalja, što umjetnicu Dajanu ponajviše privlači.

U ovom ciklusu radova grafički list se sastoji od nekoliko otisnutih matrica koje asemblira prema vlastitim tendencijama sadržaja i estetskog doživljaja, dok je sam grafički otisak rezultat njenog istraživanja suvremenih grafičkih mogućnosti. Svaka matrica ili element rada kompozicijski je povezan u cjelinu i predstavlja njena osobna preispitivanja. Također, svaka matrica funkcionira i samostalno te može tvoriti bezbroj varijacija. Tako i ovaj ciklus ne trebamo shvatiti kao zaključen, već kao efemeran rezultat kreacije podložan modifikaciji i daljnjem eksperimentu. Ova sjećanja sutra mogu postati nešto sasvim drugo ne mijenjajući svoj inicijalni prikaz. Od tud proizlazi odabir apstraktne forme, a ne sugestivne figuracije makar ni to nije isključena opcija. Dajana mogućnosti grafike koristi kao alat i poligon kojim oblikuje svoje osobne utiske, ali ih ne nameće naracijom već ostavlja dovoljno otvorenim da se koncept s vremenom promijeni, a osobno sjećanje prijeđe u opće.

Kustosica izložbe Ivana Vukušić

O autorici:

Dajana Džafo rođena je 1988. godine u Splitu. Po završetku srednje Škole likovnih umjetnosti u Splitu upisuje Filozofski fakultet u Splitu, a 2013. stječe titulu prvostupnice Povijesti umjetnosti i Filozofije. Iste godine upisuje Umjetničku akademiju u Splitu gdje 2019. diplomira sa zvanjem mag.edu. Likovne kulture i likovne umjetnosti sa specijalizacijom iz grafike u klasi profesora Edvina Dragičevića. Od 2019. godine članica je Hrvatske udruge likovnih umjetnika. Voditeljica je nekoliko umjetničkih projekata i radionica. Do sada je realizirala dvije samostalne i sudjelovala na više skupnih izložbi.

[1] Projektivne tehnike poput mrlja od tinte razvio je švicarski psihijatar Hermann Rorschach. Koriste se u psihologiji i pomoću njih se procjenjuju nesvjesni aspekti ličnosti.