Panorame stalnog kretanja naziv je izložbe Gordane Bakić, jedne od zanimljivijih slikarica srednje generacije na hrvatskoj likovnoj sceni, koja će se po prvi puta predstaviti splitskoj publici sa dvadesetak recentnih slikarskih ostvarenja. U proteklih trideset godina konstantnim radom uvjerljivo je potvrdila svoj umjetnički identitet, ali i sposobnosti njegova neprestanog nadograđivanja. Njezin prepoznatljiv rukopis pri oblikovanju perfektno dorađenih slika, izraženo velikih dimenzija, inspiriran je prirodom i organskim formama i strukturama, kao i tehničkim/tehnološkim te arhitektonskim rekvizitorijem. Čitava površina radova ispunjena je vibrantnošću linije, neprekidnim kretanjem minucioznih, multipliciranih formi, izmjenama ritma crtovlja i oblika u prikazu zgusnutom do maksimalne zasićenosti. U stvaralačkom procesu, Bakić ostvaruje razigrane imaginarne zemljovide nekog, prije svega višeg stanja svijesti, a ne kakve realne topografije. Znalački i pripremljeno pristupa činu slikanja što je razvidno iz samog djela, iz svih sastavnica koje ga sačinjavaju. Slike su promišljene u svim aspektima svoje pojavnosti: konceptualnoj, izvedbenoj, likovnoj i ikonološkoj. Svakoj dionici stvaralačke prakse autorica pristupa s punom sviješću o baštini kojoj pripada, ali i sa samosviješću osobe koja jezičnu konvenciju slikarstva rabi na individualan način.

Gordana Bakić rođena je 28. ožujka 1972. godine u Zagrebu. Godine 1986. u rodnome gradu upisuje Školu primijenjene umjetnosti i dizajna, a maturira 1990. na smjeru grafičkog dizajna. Iste godine upisuje na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu studij Likovna kultura na Nastavničkom odsjeku. Diplomirala je u klasi prof. Zlatka Kesera 2001. godine. Od 2002. do 2012. zaposlena je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu kao kazališna slikarica, radeći na oslikavanju scenografija. 2006. upisuje poslijediplomski studij na Akademiji za likovnu umetnost in oblikovanje u Ljubljani, smjer Slikarstvo (mentor prof. Bojan Gorenec) i video (mentor prof. Srečo Dragan), a magistrirala je 2011. s temom „ Strukturiranje cjeline autorecikliranjem“. Od 2012. zaposlena je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Izlagala na više od 30 samostalnih i 70 skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Živi i radi u Zagrebu.