Plan nabave 2017.

Pravilnik o nabavi roba - bagatelna nabava

Procedura naplate prihoda

Procedura stvaranja obveza

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima

Bilješke uz financijska izvješća za 2017.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1. - 31.12.2017.

Registar ugovora 2018.

Financijska izvješća za 2018.

Bilješke uz finacijska izvješća 2018.

Bilješke uz finacijska izvješća 2018. II

Plan nabave 2019.

Statut

Financijski plan 2020. - 2022.

Izjava o pristupačnosti

Pravo na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.

zapisnikuv_usvajanje_financijskog_plana.pdf

Financijski izvještaji za 2019.

Plan nabave za 2020.

Odluka o otvaranju Galerije umjetnina za publiku

Protokol rada 28.4.2020.

Financijski plan 2021. - 2023.

Plan javne nabave za 2021.

Financijska izvješća za 2020.

Financijski plan 2022 - 2024.

Plan javne nabave za 2022.

Financijska izvješća za 2021.

Bilješke uz financijska izvješća za 2021.

Rebalans financijskog plana za 2022.

Obrazloženje rebalansa financijskog plana za 2022.

Financijaski plan za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025.

Obrazloženje financijskog plana za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025.

Plan javne nabave za 2023.

Financijsko izvjšće za 2022.

Bilješke uz financijska izvješća za 2022.

Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2022.

Natječaj A4 2023.

Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Galerije umjetnina

Financijski plan za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026.

Plan javne nabave za 2024.

Financijsko izvješće za 2023.

Bilješke uz financijsko izvješće 2023.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.

Upravno vijeće zapisnici 1

Upravno vijeće zapisnici 2

Javna objava informacija o trošenju sredstava