Plan nabave 2017

Pravilnik o nabavi roba - bagatelna nabava

Procedura naplate prihoda

Procedura stvaranja obveza

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima

Bilješke uz financijska izvješća za 2017. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.1. - 31.12.2017.

Registar ugovora 2018

Financijska izvješća za 2018

Bilješke uz finacijska izvješća 2018

Bilješke uz finacijska izvješća 2018 II

Plan nabave 2019

Statut

Financijski plan 2020 - 2022

zapisnikuv_usvajanje_financijskog_plana.pdf

Financijski izvještaji za 2019.

Plan nabave za 2020.

Odluka o otvaranju Galerije umjetnina za publiku

Protokol rada 28.4.2020.

Financijski plan 2021 - 2023

Plan javne nabave za 2021

Financijska izvješća za 2020.

Natječaj A4 2021.

Financijski plan 2022 - 2024