Menu
en
Zbirke XIV st. - danas
Atrij Galerije umjetnina
Umjetnost od 1960-ih do danas - O umjetnosti
Gorki Žuvela 
'U ime Ja', 
2015.
Ignasi Aballí
Mogući pejzaž, 2018.

JURAJ DOBROVIĆ
Kustos izložbe: Božo Majstorović
Galerija umjetnina: 13.4. – 30. 5. 2021.
Muzej općine Jelsa – Galerija Kravata: 9. 4.– 15. 6. 2021.

Izložba