Projekt Marka Pogačnika Model čovjekovog postojanja na zemlji u skladu s njegovim postavkama o životnoj umjetnosti zasnovanim na iskustvima konceptualne umjetničke prakse, razvijao se kroz dva predavanja i radionicu, da bi na posljetku kulminirao u ambijentalnoj instalaciji postavljenoj u Galeriji umjetnina.

Instalacija je postavljena u kontinuitetu kroz tri prostora Galerije umjetnina s ciljem omogućavanja individualnog iskustva procesa koji oblikuju naš svakidašnji svijeta uz reference na lokalne specifičnosti po geomantijskoj karti Splita.

U prvom prostoru predstavljene su iskonske sile Zemlje, svojevrsni korijen same kreacije predstavljen formom mandorle (simbol života, odnosno, sjemena iz kojeg nastaje život) izvedene od kamenja i šljunka s aplikacijama od stakla. U kamenom obodu mandorle postavljena su tri kamena s kozmogramima zmajeva kao simbolima iskonskih snaga. Po geomantijskoj karti Splita instalacija u prvoj prostoriji odgovara Marjanu.

Drugi prostor je svojevrsni labirint hodnika koji simbolizira život kroz kojeg svakodnevno prolazimo. Pri ulasku u muzej posjetitelji moraju proći kroz labirint izveden od providne tkanine ovješene u hodniku koja nameće vijugavo kretanje. Pojedine faze prolaska kroz labirint života označene su kozmogramima izvedenim u pleksiglasu. Po geomantijskoj karti Splita labirint odgovara Dioklecijanovoj palači.

Vertikala trećeg prostora u visini od tri kata predstavlja kozmičko nadahnuće. Sa stropa se spiralno spuštaju kozmogrami izvedeni iz tkanina različitih boja, a na samom dnu spirale cilindrični su oblici izvedeni u drvu natopljenim mirišljivim uljem različito tretiranih površina.

Kustos Branko Franceschi

U suradnji s Tiflološkim muzejom u Zagrebu.

Marko Pogačnik je rođen 1944 u Kranju, Slovenija, diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani 1967. godine. Sa svojom obitelji živi u Šempasu, Slovenija.Pogačnik je jedan od osnivača OHO. Od 1965 do 1971 kao član skupine OHO stvara u području konceptualne umjetnosti i land arta. Njegova umjetnička praksa u OHO razdoblju uključuje crtež, strip, performance, eksperimentalni film, konkretnu poeziju (objavljeno u zborniku Eva, Pericarežeracirep, Katalog, Katalog 2 i izdanja OHO) i esejistiku. Od 1964. Pogačnik stvara "proizvode" (otiske svakodnevnih stvari u gipsu), a slijede radovi zasnovani na strogim numeričkim programima. U 1969-oj razvija instalacije o odnosima među elementima iste "obitelji" stvari. Izložbe uključuju Information Show u Muzeju moderne umjetnosti u New Yorku 1970, Aktionsraum, München, 1970, i Global Conceptualism Show 1950-80, Queens Museum of Art, New York, 1999. Zajedno sa svojom obitelji i prijateljima 1971. godine osnovao je ruralnu umjetničku zajednicu Obitelj iz Šempasa u Šempasu, Slovenija, koja je postojala do 1978. godine. Izložbe uključuju Family Trigon 1977. u Grazu i Venecijansko Biennalle 1978. godine. Od 1979. angažiran je u geomantičkim projektima i regeneraciji Zemlje. Sredinom 80-ih razvio je metodu liječenja Zemlje poput akupunkture, koristeći se kamenim stupovima s izrezbarenim kosmogramima postavljenim na akupunkturnim točkama određenog krajolika. Postupak naziva "litopunkturom".

Litopunkturna djela uključuju: Litopunkturu dva parka u njemačkim dvorcima, Türnich (1986-1989) i Cappenberg (1988-1992), Litopunkturu područja na obje strane granice između Sjeverne Irske i Irske Republike, Orchard Gallery, Derry (1991-92); Litopunkturu urbanih ambijenata Villacha (1995), Klagenfurta, (1998), Bad Radkersburga (2001), Nove Gorice (2001-02), St,Veit a.d.Glann (2004), "Alpenstern", transalpinski litopunkturni projekt s litopunkturnim kamenjem u Italiji (Merano), Austriji (Villach), Slovenija (Maribor) i Njemačka (Chiemsee) (1997), Litopunkturu Circuito das aguas, Minas Gerais, Brazil (1998), Seeland litopunkturna mreža, Švicarska (1998-2002). Litopunkturna mreža Aachena, Ludwig Forum Aachen, (1999), Litopunkturni projekt s obje strane granice između Austrije i Slovenije u Koruškoj, (1999-2002), itd., Litopunktura u urbanom okruženju Quita, Ekvador (2003). Litopunktura gradskog okoliša u Zagrebu (2004)

Pogačnikove knjige na engleskom objavio je Findhorn Press: Nature Spirits and Elemental Beings / Duhovi prirode i elementarna bića (1996), Healing the Heart of the Earth / Liječenje srca Zemlje (1998) Christ Power and the Earth Goddess / Kristova snaga i božica Zemlja (1999) Earth Changes, Human Destiny / Promjene Zemlje, sudbina čovjeka (2000), The Daughter of Gaia / Kćeri Gaie (2001), Turned Upside Down / Preokrenuto naopako (2004), Sacred Geography / Sveta geografija (2007). Predaje Geomantiku na Školi Geomantike "Hagia Chora", Njemačka, pokreće tečajeve holističke ekologije, geomantije i osobnog razvoja u mnogim zemljama diljem svijeta, te pruža savjetovanje o pitanjima urbanog razvoja i dizajna krajolika. Njegove glavne teme su: višedimenzionalnost krajolika i urbanih ambijenata, komunikacija različitih aspekata prirode, ponovno otkriće ženskog principa, sadašnje promjene Zemlje i ljudske transformacije. Marko Pogačnik je 1991. godine dizajnirao službeni grb i zastavu Republike Slovenije.

Na suradnji i pomoći zahvaljujemo se Cestaru d.o.o. i Point Split d.o.o.