Autor likovnog postava: Alem Korkut

"...Novi radovi donose fascinaciju čistom formom, što je nastala kao posljedica utjecaja prirodne sile na materijal, tj. glinu. Izrazita vrijednost Korkutovog rada je sloboda s kojom pristupa mediju. Njegova neopterećenost okvirima tradicionalnog medija, s jedne strane, te izvrsno poznavanje forme i materijala, s druge, rezultiraju iznimno zanimljivim i promišljenim radovima. Bez obzira izlaže li aluminijske reljefne "isječke" kojima simulira pokret mora (Plima) ili, kako ih sam naziva, videoreljefe (More), svaki rad se ističe kao jasna cjelina. Transponiranjem motiva iz medija videa u medij skulpture (ili obrnuto) umjetnik stvara zanimljivu igru pri kojoj su varljive granice stvarnog, tj. fizički prisutnog (reljefa) i prikazanog (mora). Iluzija je dodatno naglašena obzirom da projektor istodobno ima funkciju prikaza projekcije i osvjetljenja reljefa. Stoga i sam reljef ostavlja dojam projicirane fotografije. Sličnost morske površine s površinom skulpture autor postiže posebnim tretmanom gline pri čemu simulira kretnje mora i njegov utjecaj na materijal. Vraćajući motiv na ishodišnu točku Korkut ide i dalje bojajući odljev reljefa u plavo.

U istom radu Korkut jasno prikazuje čitav tijek stvaranja: ideja - proces - oblik. Pritom sama priroda ima glavnu ulogu, ulogu oblikovatelja, dok autor sebi daje ulogu odabira i bilježenja prirodnog procesa. Izrazito svježim i suverenim vladanjem medijem, stalnim preispitivanjem sebe i svoje umjetnosti, te jasnim vizualno razrađenim izrazom Alem Korkut se zasigurno smješta među najzanimljivije umjetnike svoje generacije na hrvatskoj likovnoj sceni."

Jasminka Babić

Alem Korkut rođen je 1970. godine u Travniku. Osnovnu i srednju školu završio je u Banjaluci. 1992. godine upisuje studij kiparstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje 1997. diplomira u klasi profesora Šime Vulasa. Član je HDLU-a i HZSU-a od 1998. godine.