Tekst: Dalibor Prančević

Postav: Sandra Mateljan

"...Tekst nosi različita značenja, proizašla iz dugog razdoblja intimnih osjećaja Sandre Mateljan. Dakle, korišteni tekstovi nisu usputni fleševi, nego konstrukcije do kojih se postupno dolazilo. Pojednostavnimo i recimo: zaključkom su intenzivnog iskustva! TEKSTura u Sandrinom radu doslovce postaje tekstom, sa svim svojim pojavnim značajkama i simboličkim značenjima. Prostori posjeta likovnom događaju vrlo su često popraćeni i spontanim dijalozima među promatračima. Dijalozi se ne moraju nužno referirati na izložak. Dijalog slične vrste Sandrinom Akcijom biva potisnut - gotovo nemoguć. Razgovor među promatračima negiran je glasnoćom audio-medija koji pozornost usredotočuje na "ispisanu" riječ. Dvoznačan je proces šutnje u glasnom muzikom zasićenom prostoru.

Ono što osvještavamo jest naglašena koncentracija. Oblikovati teksturu jako sitne granulacije na skliskoj površini stvar je koncentracije u procesu umjetničina stvaralačkog čina. Riječi svedene u međuodnos također su rezultat, ovaj put, koncentracije intelekta. Naposlijetku, odlučnim poništenjem mogućnosti drugog dijaloga, umjetnica poziva promatrača na iskušenje vlastite koncentracije naspram teksta koji mu je predstavljen.

Umjetnica prostoru izlaganja dokida svjetlo kako bi promatraču sugerirala isčitavanje sadržaja, ali sada pod drugačijom refleksijom. Sadržaj se potom sam prenosi u prostor - na površinu galerijskog zida, izdvojen od svojeg generatora - opipljivog umjetničkog djela. Tekst postaje sjenom (taktilno je transponirano u netaktilno), a u likovnim umjetnostima sjena je ionako postala označiteljem apsolutnog iskustva."

Dalibor Prančević

Sandra Mateljan rođena je u Splitu 1964. godine. Završila je Centar za odgoj i obrazovanje u kulturi, smjer kiparstvo. Pored umjetničkog rada kontinuirano radi grafičko oblikovanje, a istakla se u oblikovanju niza interijera. Živi i radi u Splitu.