Postav: Nemanja Cvijanović

„… Na izložbi vidimo razne predmete i objekte. Ima tu svega; popis bi bio dugačak. Svi su predmeti bremeniti simbolikom; funkcioniraju gotovo kao znakovi. Metafore i značenja koja transmitiraju jasno se referiraju na aktualne situacije, nedavna zbivanja. Nema potrebe da ih pojedinačno opisujem; mislim da su svima jasni. Nemanja predmete ostavlja netaknutima. Uzeti su kao readymade, ništa se ne dodaje niti oduzima.

Gdje se, onda, krije priča?

Svakodnevno smo izloženi objektu kao takvom ili asocijacijama koje nosi. Priča nastaje u međusobnim odnosima predmeta, u tome kako ih umjetnik (su)p(r)o(t)stavlja. Tu pronalazimo narativnost…“

Vedran Perkov

Nemanja Cvijanović rođen je u Rijeci 1972. godine u obitelji pomiješanih jugoslavenskih naroda. Živi i radi u Rijeci i Veneciji. Član je nekoliko likovnih udruga na području Hrvatske i Italije. Diplomirao je slikarstvo na Accademia di Belle Arti di Venezia u Veneciji 1998. godine, a poslijediplomski studij Projektiranja i produkcije vizualnih umjetnosti završio je pri FDA Fakultetu za dizajn i umjetnost na Arhitektonskom univerzitetu I.U.A.V. u Veneciji 2010. godine. Izlagao je na skupnim izložbama 167 puta u 12 zemalja i na 4 kontinenta te pedesetak puta samostalno u Hrvatskoj i zemljama članicama Europske unije. Kao umjetnik-kustos djeluje od 2009. godine, kada s kolegama iz regije i svijeta u Rijeci osniva međunarodnu galeriju SIZ.