Asistent kustosa: Katica Modrić

Kao jedan od vinovnika tri jednakovrijedne nagrade na 39. splitskom salonu, Petar Jakelić predstavit će se posljednjim ciklusom od dvanaest slika na papiru izvedenih kombiniranom tehnikom.

O umjetniku

Petar Jakelić rođen je 15. travnja 1938. godine u Prugovu kraj Splita. U Splitu je završio Školu primijenjene umjetnosti. Za vrijeme školovanja školi objavljuje crteže i vinjete u srednjoškolskom listu Polet, te ilustracije tekstova u splitskom listu Vidik i Slobodnoj Dalmaciji. Akademiju za primijenjene umjetnosti u Beogradu upisuje 1959. godine. Za vrijeme studija uzdržava se radeći ilustracije za brojne novine i časopise. Prvu samostalnu izložbu priređuje 1964. godine u Prištini. U Školi za primijenjene umjetnosti u Splitu od 1964. predaje predmete crtanje i slikanje, grafičke tehnike visokog i dubokog tiska, litografiju, vanjsku i unutarnju opremu knjige, plakat te grafički dizajn općenito. Kasnije, 1977. godine, prelazi na tadašnju Pedagošku akademiju u Splitu, gdje predaje kolegije crtanje i slikanje te grafiku i primijenjenu grafiku. Od osnivanja Umjetničke akademije u Splitu 1997. godine predaje kolegij grafike. Umirovljen je 2008. godine kao redoviti profesor u trajnom zvanju, a 2009. godine zbog nastavničke i znanstvene izvrsnosti te zasluga za napredak Sveučilišta u Splitu dobiva počasno zvanje profesora emeritusa.