Opis instrukcija:
HASSAN SHARIF : Crne linije (2012.)

Na zidu iscrtati metar široke, horizontalne, ravne i valovite linije od stropa naniže i nadalje. Ovaj rad se može izvesti emulzijom boje ili tintom ili markerom. Vidi ilustracijski crtež.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

AI WEIWEI : CCTV sprej (2012.)

Kako izraditi napravu za sprejanje koja će blokirati sigurnosnu kameru?

Osjećate li se nelagodno, zbunjeno, zgroženo ili čak iziritirano što se sigurnosna kamera nalazi na krivom mjestu? Kako bi se blokirao njen pogled, sprejanje bi bilo idealan odabir. Iznimno je dostupno, jeftino i efikasno. Štoviše, ono predstavlja savršenu gestu u predstavljanju ulične kulture. Izravno ručno sprejanje po sigurnosnoj kameri na visokoj poziciji je teško. Umjesto nošenja ljestvi, praktičnije bi bilo izraditi podesivu, lako nosivu i jeftinu napravu za sprejanje. Kako bi se izradila naprava najbolje je koristiti materijale koje je lako pronaći u svakodnevnom životu.

Potrebni materijali:

Odaberite materijale koji su što praktičniji i pouzdaniji. Također, trebali bi biti što jeftiniji i što dostupniji: sprej; otvarač za boce; držač za boce; kočnica; vijak; najlonsko uže

Procedura izrade:

Prvo, nađite dugački štap prikladne visine. Uzimajući u obzir nosivost, preporučive su podesive škare za živicu. Potom odaberite stabilni okvir koji može fiksirati bocu ili limenku boje. Npr., držač boca na bicikli bi bio dobar odabir. Nakon toga nužno je nabaviti okidač koji će se fiksirati na vrhu štapa. Otvarač za boce je dobar odabir zbog svojih fleksibilnih ručica koje mogu reducirati silu te udaljenost potrebnu za stiskanje vrha spreja. Također, potrebna nam je spojna naprava kojom bi kontrolirali otvarač za boce na vrhu. Kočnica za biciklu je izvrstan odabir. Naposlijetku, pripremite vijke i najlonsku užad po potrebi.

Korištenje:

Prvo fiksirajte otvarač za boce na vrhu škara za živicu (a.01). Potom, postavite sprej u nosač za bocu. Provjerite da je ručica otvarača za boce u ispravnoj poziciji i da može pristupiti vrhu spreja na najlakši način. Koristite vijke kako bi fiksirali držač za boce(a.02). Fiksirajte kočnicu na drugom kraju škara za živicu (a.03). Osigurajte sprej i koristite najlon uže za učvršćivanje fleksibilnog drška o ( a.04 ). Podesite visinu štapa . Zatim spojite ručku otvarača za boce s drškom kočnice ( a.05 - a.06 ).

Podesiva naprava za sprejanje kućne izrade je sada gotova.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ERIK VAN LIESHOUT : Instrukcija (2002.)

Just do it: Izrežite svoje Nike tenisice i promijenite ih u Nike Air.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zahvale na doniranim tenisicama: Bartul Biljak, Nikola Marinis, Marko Barbaroša i Mikula Mateljan