Umjetnik: Antonio Kutleša
Mentor: Red.prof.art. Ines Krasić
Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb

Autor pisanog prijedloga: Jurica Mlinarec
Mentor: dr.sc. Lovorka Magaš Bilandžić
Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Kada govorimo o ljudskom tijelu, neupitna je fascinacija njime kroz povijest umjetnosti, a u taj kontinuitet možemo i uvrstiti rad Antonija Kutleše. Uočivši sve intenzivnije intervencije kojima se izlaže ljudsko tijelo kako bi se maksimalizirala njegova snaga i mogućnost adaptacije novim uvjetima, umjetnik problematizira granice takvog usavršavanja sastavljanjem novog tijela pritom koristeći tehnologije trodimenzionalnog ispisa.

Umjetnik koristi ovaj rad kako bi istražio dosege nadasve utopijskog viđenja tehnološke nadgradnje ljudskog tijela kako bi ono odgovorilo zadacima kako u realnoj, tako i u virtualnoj sferi. Stvara svojevrstan vizualni oksimoron da naglasi antitetičke pozicije organskog i mehaničkog, u kojem se humanoidnim oblicima nastalim kolažiranjem različitih životinjskih formi pripajaju suvremena sredstva nadzora (kamere) koja u modularnom ljudskom tijelu umjetnika prisvajaju poziciju očiju. Polazna je točka grafika transformirana u niz objekata koji tvore modularno tijelo u ljudskoj veličini, a nastalo uz pomoć uređaja za trodimenzionalni ispis. Unosom grafičkog zapisa u software, umjetniku je omogućeno bezgranično rotiranje i sagledavanje nekadašnjeg dvodimenzionalnog oblika iz više perspektiva emancipirajući nove vizure.

Potencijal komodifikacije transhumanističkog entuzijazma također je prisutan kroz strategiju brandinga i to posebice skretanjem pažnje na stvaranje prepoznatljivog vizualnog identiteta i oblikovanje ambalaže unutar koje su smješteni rezervni dijelovi tijela koji omogućuju konstantnu cirkulaciju i neprestanu zamjenjivost onog nezdravog kako bi se dostigla maksimalna učinkovitost i prilagođenost tijela suvremenim trendovima. Na taj način, afirmira se ne samo hibridna pozicija suvremenog čovjeka koji obitava unutar trokuta organskog, mehaničkog i virtualnog, već i spomenuta neprestana potreba za mijenjanjem svojeg tijela radi potencijalnih fizičkih, estetskih i inih zahtjeva.

Jurica Mlinarec

Antonio Kutleša rođen je u Zagrebu, 1993.godine. Osnovnu školu završio je 2008. godine, a 2012.godine maturira u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna, Grafički odjel. Iste godine, na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, upisuje Preddiplomski sveučilišni studij likovne kulture; Preddiplomski studij završava s pohvalom ALU za uspiješan rad tijekom akademske godine 2014./2015. Iste godine Diplomski sveučilišni studija likovne kulture, s glavnim umjetničkim predmetom Grafika i primijenjena grafika, u klasi profesorice Ines Krasić. Diplomski studij završava 2018. godine.

Tijekom studija izlaže radove u sklopu ArtJAM-a u HDLU-u, te u sklopu 4.hrvatskog kongresa o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji s međunarodnim sudjelovanjem, pod nazivom Depresija u stoljeću uma. Od važnijih grupnih izložbi izlagao je na 7. Hrvatskom trijenalu grafike.