U atriju Galerije umjetnina zagrebački kipar Neven Bilić izložit će ambijentalnu instalaciju pod nazivom Veliki Muntius. Rad je nastao 2021. godine u sklopu Ciklusa: Umjetnost ispred Umjetničkog paviljona. Od svog posljednjeg izlaganja u Galeriji umjetnina 2013. godine umjetnik fokus zadržava na serijskoj proizvodnji i multipliciranju elemenata prekrivenih ornamentalnim uresima i njihovom skladnom povezivanju, konstruiranju u cjelinu, što njeguje i razvija do danas. Replicirajući moduli postali su neka vrsta zaštitnog znaka koji u sebi objedinjuje osobine rebusa i slagalice.

Napuštajući konvencionalne kiparske postupke poput klesanja i modeliranja, koji su karakteristični za njegove ranije radove, Neven Bilić služi se principom multipliciranja sklopivih prototipova koje, s malim pomacima umnaža, da bi kreirao unikatne objekte. On čini pomak od tradicionalnog kiparstva i u odabiru materijala. Opredijelio se za poliuretan, plastičnu smjesu koja ima strukturu gumene kože. Vrlo je lagan za rukovanje, jeftin i otporan, podoban za oblikovanje i bojanje.

Interes za industrijski proces rada i izradu prototipa potječe od Bilićevog rada u keramičkoj industriji. Godinu i pol proveo je radeći u industrijskim postrojenjima za proizvodnju keramike, na dizajnu prototipa, kalupa i radnih modela, stekavši zavidnu razinu tehnološke vještine koja mu je potrebna, jer sve etape rada izvodi sam u svome ateljeu: od izrade modela u gipsu, preko izrade kalupa, pa do lijevanja u poliuretanu, obrade i spajanja objekata od osnovnih elemenata koje je sam izradio.